தேனாலே பாலாலே

தேனாலே பாலாலே அபிஷேகம் முருகா முருகா

வருவாயே வருவாயே செந்துரின் அழகா நீயே ( தேனாலே )

 

தேடி தானே கிடைத்தது தேவருக்கு அமிருதம் அன்று

தேடாமல் தந்தாயே பஞ்சாமிருதம் எங்களுக்கு   ( தேனாலே )

 

செந்தூரில் ஆட்ச்சி செய்யும் செந்தில் வடிவேலவனே

சிக்கல் யாவும் தீர்த்து வெயக்கும் சிங்கார வேலவனே ( தேனாலே )

 

அப்பனுக்கே பாடம் சொன்ன சுப்பனே நீ முருகா முருகா

என்றும் எங்கள் குருவாய் இருந்து அருள்வாய் நீயே முருகா முருகா

                                                  ( தேனாலே )

தேவருக்காய் அழித்தாயே சூரனை நீ அன்று

எங்கள் உள்ளே உள்ள சூரனை நித்தம் நித்தம் அழிப்பாயே ( தேனாலே )

 NFL Jerseys Paypal